česky english Vítejte, dnes je úterý 05. prosinec 2023

ACE Translator 3000 − snadná konverze různých formátů dat

DPS 1/2022 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Občas je potřeba převést data z jednoho formátu do druhého. V elektronice se jedná například o převod výstupních dat z návrhu desek (Gerber, ODB++) do CAD formátů, PDF apod.

Jedním z programů, který takovou možnost nabízí, je ACE Translator 3000 [1] od firmy Numerical Innovations. Ta se zabývá CAM programy pro výrobu elektroniky již mnoho let a má tak s převody dat mezi jednotlivými formáty řadu zkušeností.

Obr. 1 ACE (jpg)

Seznam dostupných formátů pro možné převody je dlouhý – DWG, DXF, STEP, STL, HPGL, GDS-II, Gerber, ODB++, Drill, PDF, PostScript, bitmapy, TIFF atd.

Postup práce je velmi jednoduchý − v okně pro volbu převodu se vybere zdrojový a cílový formát (obr. 1) a po načtení dat se objeví další okna, ve kterých lze provést detailnější nastavení prováděné konverze. Při testování tohoto konvertoru jsem se rozhodl vyzkoušet převod dat z formátu ODB++ do PDF a Gerber. Program načte soubor vybraný pro konverzi a zobrazí ho.

V případě ODB++ (podobně i Gerber) zobrazí jeho vrstvy a jejich názvy – zde je možné vybrat, zda budou konvertovány všechny vrstvy nebo jen některé. Ještě předtím je však možné přejít do editoru, který současně funguje jako prohlížeč (obr. 2).

Obr. 2 prohlížení (jpg)

Při prohlížení načtených dat v editoru je lze kontrolovat jak vizuálně, tak prakticky pomocí nástrojů pro odměřování, vyhledávání a zjišťování vlastností jednotlivých entit. Pokud je potřeba v zobrazeném souboru něco upravit, je editor poměrně dobře vybaven řadou užitečných nástrojů pro kreslení a modifikace. Když má načtený soubor data na vrstvách, potom je možné jejich viditelnost individuálně vypnout a vybrat pouze ty, se kterými se bude pracovat nebo které jsou určeny pro navazující konverzi do jiného formátu. Navíc lze každé vrstvě přiřadit určité barvy.

Po skončení prohlížení, případně i editací, je potřeba program přepnout zpět do módu konverze, definovat název konvertovaného souboru a místo jeho uložení.

Program zkonvertuje načtený soubor do požadovaného tvaru a uloží ho do předdefinovaného místa. Jeden z povelů pak umožňuje přejít do místa uložení a podívat se na výsledek. Pokud se konvertovalo více vrstev původního souboru, bude generován odpovídající počet výstupních souborů.

Obr. 3 výsledek (jpg)

Konverze ODB++ i Gerber do PDF proběhla bez problému, stejně jako konverze do TIFF a bitmapy. Horší to bylo s některými dalšími pokusy o převod, například z PDF do DWG nebo obráceně. Ukázalo se, že k načtení PDF a PostScriptu je potřeba doinstalovat soubor Ghostscript.dll, který je volně ke stažení, zatímco k načtení i konverzi do DWG je potřeba mít v počítači registrovaný soubor ActiveConverter64.dll, což by měla instalace konvertoru provést sama (ale podle nápovědy je to někdy potřeba provést manuálně).

Líbilo se mi, že postup převodu mezi různými formáty probíhá vždy stejným způsobem a pouze v několika krocích, stejně jako možnost editace načteného souboru před vlastní konverzí.

Konvertor ACE Translator 3000 lze zdarma vyzkoušet po dobu 14 dní nebo si ho rovnou pronajmout. Cena je 75 dolarů za měsíc (nebo 600 za rok), a to až pro 3 uživatele. Za o něco vyšší cenu pak lze konvertor používat až na 10 počítačích.

Odkazy:

[1] www.numericalinnovations.com