česky english Vítejte, dnes je pondělí 15. duben 2024

Pájení pomocí pájecích kroužků

DPS 1/2022 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Německý výrobce pájecích zařízení, společnost Eutec GmbH, představila koncem loňského roku svou inovaci v oblasti selektivního pájení − nově vyvinutý proces pájení „Sustained Ring Soldering“ (SRS). Ten využívá předem připravené kroužky z pájecího drátu nasazené na vývody součástek nebo na místa pájení, které jsou následně roztaveny laserem, indukčním či IR ohřevem, horkým vzduchem nebo dalšími metodami ohřevu.

Pájecí kroužky různých velikostí a typů pájky jsou vyráběny v plně automatickém zařízení z dostupných pájecích drátů. Na vývody součástek jsou nasazeny buď ručně pomocí přizpůsobených pinzet a dávkovačů, nebo automaticky na upravených osazovacích automatech.

Pájecí proces (jpg)

Protože pájecí kroužky zhotovené z pájecího drátu o určitém průměru a délce obsahují přesně dané množství pájky, zajišťuje SRS pájení velmi dobré výsledky. Výsledný tvar pájeného spoje je přesný a reprodukovatelný. Další výhodou je skutečnost, že nevzniká téměř žádný odpad, protože se celá cívka pájecího drátu využije na výrobu kroužků.

Díky tomu, že pájecí kroužky mají známý objem pájky, případně pájky s tavidlem, je možné přesně definovat množství energie potřebné k roztavení kroužku. Použití pájecích kroužků tak přispívá k vyšší energetické účinnosti pájecího procesu. V případě pájení tenkých plochých vývodů je možné pájecí kroužky vyrobit jako zploštělé či oválné, aby nezabíraly do stran zbytečně příliš místa.

Firma Eutec GmbH je nejen dodavatelem zařízení pro výrobu pájecích kroužků, ale na zakázku tyto kroužky také vyrábí. Více informací: https://eutect.de/en/eutect-presents-ring-soldering- as-innovative-sustainable-and-cycle-time-optimized- -soldering-process-at-productronica-2021/