česky english Vítejte, dnes je pondělí 11. prosinec 2023

Cybord in-line AI inspekce garantuje pravost součástek

DPS 6/2022 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz
obr1.jpg

Izraelská společnost Cybord uzavřela OEM smlouvu se společností Siemens Digital Industries Software. Ta bude moci nabízet výrobcům elektroniky její in-line vizuální řešení s umělou inteligencí pro potřeby analytiky použitých elektronických součástek. Celé řešení může být u výrobců využíváno samostatně nebo integrováno se systémem MES (Manufacturing Execution System).

Pravost elektronických součástek, jejich kvalita a spolehlivost jsou základem požadovaného výkonu každé desky plošných spojů a tím i celého výrobku. Ne všichni výrobci vždy kontrolují všechny součástky a zajišťují dohledatelnost dat o jejich původu a informací z průběhu výrobních procesů. V době nedostatku určitých druhů součástek jsou výrobci často nuceni je nakupovat na volném trhu. Tato skutečnost zvyšuje riziko nákupu falešných, recyklovaných nebo zastaralých součástek namíchaných z různých výrobních dávek. Odhaduje se, že 5 až 10 % součástek na volném trhu nejsou pravé, tedy nejsou těmi, za které jsou vydávány. Ověření pravosti pouze na vzorku součástek nemusí být dostatečné a může způsobit problémy s dodatečnými opravami desek nebo vyústit v selhání finálního výrobku.

In-line inspekce součástek firmy Cybord zahrnuje velmi detailní vizuální analýzu součástek s využitím pokročilé umělé inteligence (AI) a softwaru pro zpracování velkého objemu dat (Big Data). To umožňuje opticky analyzovat každou součástku i celou osazenou desku, potvrdit originalitu každé součástky a sledovat jednotlivé součástky i desku v průběhu výrobních operací. Na rozdíl od jiných analytických systémů využívá vizualizačních možností strojů v SMT lince, pomocí kterých se verifikace a analýzy použitých součástek provádějí, aniž se tím omezí výkon výrobní linky. Cybord ověří u každé použité součástky typ, výrobce i její datové kódy, stejně jako homogenitu dávky součástek. Upozorní na falešné a recyklované součástky, které bývají hlavní příčinou problémů osazených sestav, a to ještě před vlastním osazováním.

Velmi detailní vizuální kontrola (Deep Vision) prováděná systémem Cybord dokáže rozpoznat nepůvodní součástky. Každá originální součástka má charakteristické pouzdro a vývody, které slouží jako vzor pro porovnání. Upravované součástky mají na povrchu pouzdra a vývodech stopy po úpravách, ať už se jedná o barvu pouzdra, provedení textů, nebo nepatrné poškození povrchu pouzdra atd. Zastaralé součástky, byť původní, zase zanechávají stopy na vývodech. S pomocí umělé inteligence lze všechny tyto rozdíly oproti původním součástkám identifikovat.

Zájemci o produkty společnosti Cybord mohou navštívit její expozici na letošním ročníku veletrhu electronica v Mnichově (stánek C3.368).

Odkazy:

[1] www.sw.siemens.com

[2] www.cybord.ai