česky english Vítejte, dnes je pondělí 11. prosinec 2023

Gatema PCB: rychle, spolehlivě a kvalitně

DPS 6/2022 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz
obr1.jpg

I když jsem tam osobně nikdy nebyl, o výrobě desek plošných spojů v Brně na Cejlu jsem v devadesátých let minulého století slyšel mnohokrát. Desky tam vyráběla jakási firma CEA, která jak se později ukázalo, byla vlastně předchůdcem dnešní firmy Gatema. Tu dnes zájemci o výrobu desek plošných spojů u nás znají, přinejmenším podle jména. Ne všichni ale znají její historii a současné výrobní možnosti.

Brněnská firma C.E.A. s. r. o. vznikla s pomocí zahraniční účasti již v roce 1992. Nejdříve prodávala ekonomický software Helios, montovala a prodávala počítače, ale pak v roce 1994 koupila i se všemi zaměstnanci provozovnu na výrobu jednostranných a dvoustranných desek plošných spojů v Brně na Cejlu. Její vybavení odpovídalo možnostem tehdejší doby, včetně rastrového fotoplotru Emma a vrtačky ještě řízené děrnou páskou. Už v následujícím roce vznikla nová firma CEA Product s. r. o., která převzala aktivity původní společnosti CEA, tentokrát již bez zahraniční účasti. Výroba desek pokračovala, ale kvůli problémům spojeným s umístěním provozu v daném místě byla po několika letech převedena do Boskovic do bývalého areálu Minervy. V Brně zůstala pouze kancelář s jedním pracovníkem pro příjem objednávek. Během následujících let se výroba desek stabilizovala a výrobní zařízení bylo postupně obměněno tak, aby mohla být v roce 2004 zahájena výroba vícevrstvých desek plošných spojů. O rok později byl také změněn název firmy na Gatema s. r. o., kterým se společnost definitivně rozloučila s minulostí vázanou na upravované a nejednoznačné jméno CEA.

Pro Gatemu bylo cílem vyrábět HDI desky, které moderní elektronika vyžadovala a již v roce 2005 se jí jako prvnímu výrobci u nás podařilo vyrobit dva vzorky osmivrstvé HDI desky s pohřbenými a slepými otvory.

Přes všechen pokrok ve výrobě se ukázalo, že místní zákazníci nemohli zajistit její další potřebný růst a Gatema se tak začala orientovat i na zahraniční trh, zejména na Německo. V době, kdy se zákazníci stále více obraceli na výrobu v Číně a vyžadovali krátké dodací termíny, rozhodlo vedení firmy o záměru vytrvat, a naopak vybudovat vývojové centrum, které by jí pomohlo vyrábět náročné desky v expresních lhůtách. Zavedla se výroba jednostranných IMS desek plošných spojů s hliníkovou základnou a POOL servis, který umožňuje vyrábět různé zakázky pohromadě. Výstavba nového areálu umožnila zvýšení kvality i rychlosti dodávek, přičemž výrobní zařízení byla obohacena o další novinky a možnosti.

V roce 2017 se firma transformovala ze společnosti s ručením omezeným na akciovou, kdy došlo i ke změně loga firmy. V průběhu následujících let se zahájila výroba desek s řízenou impedancí a do hledáčku možností výroby se dostala výroba ohebných a rigid-flex desek, stejně jako desek klasifikovaných jako IPC 3 pro kritické aplikace v leteckých, kosmických, vojenských a lékařských zařízeních. Flexi desky jsou nyní standardní nabídkou Gatemy, i když si jejich náročná výroba vyžádala změny v přípravě výroby a v komunikaci se zákazníkem.

Gatema pamatovala i na své zaměstnance, stejně jako na životní prostředí. Zřídila vlastní školku pro děti, organizuje a sponzoruje různé kulturní a sportovní akce. Na střeše výrobní haly nechala vybudovat fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 240 kWp, která zajišťuje energii v distribuční síti budovy.

Zde je vhodné poznamenat, že zatímco mluvíme o výrobě desek plošných spojů, ta je pouze jednou ze tří činností celého dnešního holdingu Gatema. Dalšími jsou informační systémy (ERP) a audiovizuální medicínská technika (Gatema Medical). Výroba desek spadá pod Gatema PCB.

Udržet se v náročném konkurenčním prostředí výroby desek u nás i ve světě vyžadovalo i rozšíření výroby mimo rámec vlastního provozu v Boskovicích. V roce 2018 vznikla v Brně společnost Zebra PCB, dceřiná firma Gatemy a Racomu, která dnes zajišťuje osazování desek pro vzorkovou a malosériovou výrobu. O dva roky později koupila Gatema většinový podíl v německém výrobci složitých desek plošných spojů, firmě Kubatronik Leiterplatten. Ve stejnou dobu v Rakousku založila s padesátiprocentním podílem novou firmu Katema Tec GmbH, která ji pomohla uvést na náročné trhy Rakouska a Švýcarska.

Problémy poslední doby, které jsou spojené s obecným nedostatkem materiálu, jeho vyššími cenami a prodlouženými dodacími lhůtami, se daří zvládnout, byť za cenu zvýšeného úsilí a vyšších nákladů.

Gatema PCB a. s. dnes

Zřejmě není lepší možnost, jak popsat dnešní podobu výroby desek plošných spojů ve firmě Gatema PCB, než jak je uvedeno na jejích webových stránkách: rychle, spolehlivě a s vysokou kvalitou. Slova sama o sobě mnoho neznamenají, ale když je jejich obsah podpořen neustálou inovací výrobních zařízení, konstantním zlepšováním výrobních postupů i výroby ve třech směnách, potom dávají smysl. Konkrétní údaje nakonec mluví samy za sebe:

– Expresní vzorková a prototypová výroba desek, POOL servis

– Desky jedno- a vícevrstvé, HDI, ohebné, rigid-flex, IPC class 2 (class 3 jako volba)

– 250 zakázek denně, 1300 m² plochy desek za měsíc

– 60 % export

– Více než 650 aktivních zákazníků

– 91 zaměstnanců

Na stránkách www.gatemapcb.cz jsou k dispozici podrobné informace o výrobních možnostech firmy Gatema PCB.