česky english Vítejte, dnes je sobota 19. září 2020

Sledování výrobků pomocí RFID s dvojím kmitočtem

DPS 1/2015 | Součástky - články
Autor: Claire Swedberg, RFID Journal

Tchajwanská firma Taiwan Tobacco & Liquor Corp. (TTL) začala minulý rok používat RFID řešení k identifikaci a sledování svých produktů od výroby až do koncových prodejních míst. Společnost dodala několika stovkám svých obchodních partnerů čtečku, která pracuje na 433 MHz a čte data zakódovaná do pasivních UHF elektronických štítků EPC Gen 2 umístěných na produktech. Toto řešení bylo vyvinuto a dodáno firmou EPC Solutions Taiwan. TTL vyrábí kvalitní vína a drahé likéry, stejně jako běžné alkoholické nápoje a tabákové výrobky. Z celkem 13 výrobních závodů dodává své produkty velkému počtu prodejců. Důvodem pro zavedení RFID identifikace a sledování zboží byla obava z nelegálního prodeje a padělání jejich vína a tabákových výrobků v Číně, kde firma TTL spolupracuje asi s 200 prodejci.

Trh v Číně je rozdělen do geografických oblastí a společnost TTL si určuje ceny svého zboží pro každou oblast zvlášť s přihlédnutím k místním podmínkám trhu. Firma se chtěla ujistit, že zboží určené pro určitou oblast se nebude kvůli rozdílné ceně prodávat v jiné oblasti a také že se nebudou prodávat padělky její značky. Rovněž chtěla svým partnerům a nepřímo i koncovým zákazníkům dát jistotu, že dostávají pravé výrobky. Proto potřebovala systém, který by byl schopen sledovat produkty od výroby přes celý dodavatelský řetězec až ke koncovému prodeji, od stáčení vína a balení až po vydání prodejního dokladu v Číně. Také chtěla, aby obchod měl možnost ověřit pravost původu výrobku pomocí ruční čtečky, která by četla data ze štítku na láhvi ještě před tím, než je umístěna do regálu a připravena k prodeji.

Sledování výrobků pomocí RFID s dvojím kmitočtem

Zpočátku navrhovala společnost EPC Solutions systém skládající se ze dvou pasivních UHF RFID štítků EPC Gen 2 a běžné čtečky pracující ve frekvenčním pásmu 902 až 928 MHz. Jak se ale ukázalo, ruční čtečka by v takovém případě stála asi 2 000 dolarů, což bylo příliš, protože firma TTL chtěla tímto zařízením vybavit několik set svých partnerů. EPC Solutions tedy vytvořila levnější alternativu tak, že navrhla ruční čtečku pro 433 MHz v podobě malého zařízení, které je možné připojit k chytrému telefonu, tabletu či stolnímu počítači. I když čtečka pracuje s 433 MHz, může přijímat signály z UHF štítků v pásmu 902 až 928 MHz. Čtecí vzdálenost je ale v tom případě poloviční oproti standardním UHF čtečkám, které v daném kmitočtovém pásmu pracují.

Elektronický štítek UHF absorbuje 100 % energie z vysokofrekvenčního signálu, který přijde ze čtečky pro kmitočtové pásmo 902 až 928 MHz. Jestliže je anténa štítku navržena pro pásmo 902 až 928 MHz, ale energie je přenášena na 433 MHz, absorbuje se mnohem méně než 100 % energie. To znamená, že čtecí dosah je krátký, v tomto případě 5 až 20 cm. Jeden výrobní závod TTL na Tchaj-wanu a jeho sklad v Číně ale požadoval větší čtecí vzdálenost. Proto firma EPC Solutions instalovala tři stacionární UHF čtečky ALR-9900+ od Alien Technology pro pásmo 902 až 928 MHz, které čtou elektronické štítky připevněné k uzávěrům lahví – jednu čtečku určenou pro čtení právě uzavřených lahví přímo u stroje, který tuto operaci provádí, další u stanice, která balí láhve do krabic, a třetí v prostoru paletizace zabalených lahví.

U stroje, který zavírá lahve, připevňuje operátor RFID štítky k uzávěru lahve adhezivní páskou, kterou nelze odstranit. Čtečka okamžitě začne číst data připevněného štítku a vyšle je na TTL server. Tam software, navržený rovněž firmou EPC Solutions, přiřadí ID číslu štítku informace o obsahu lahve a výrobní šarži. Když se láhve dostanou k balicí stanici, obsluha vloží 6 láhví do krabice a k ní upevní další štítek. Všech sedm štítků pohromadě je potom přečteno, přičemž data jsou opět poslána na server. Při ukládání krabic s láhvemi na paletu, je k paletě připevněn další štítek, který umožní softwaru „napojit“ danou paletu na její obsah. Na paletě bývá obvykle 24 krabic. Zaplněné palety se přesunou do skladu, kde je očekávají dvě další pevné čtečky ALR-9900+. Jedna je určena pro čtení příchozího zboží, druhá pro expedici. Zaměstnanci navíc používají dvě ruční UHF čtečky ATID AT870 pro opakované inventární kontroly ve skladu.

Když se má zboží odeslat, je naloženo na nákladní auta, která projíždějí portálem se stacionární čtečkou (rovněž model ALR-9900+), která přenáší informaci, že jsou dané palety odeslány do distribučního centra. Tam další stacionární čtečky identifikují přicházející palety, zatímco ruční čtečky AT870 jsou používány pro inventární kontroly. Načtená data jsou poslána na TTL server, do kterého mají přístup jak samotná firma TTL, tak její distributoři. V prodejně mohou pracovníci připojit ruční čtečku 433 MHz k tabletu nebo chytrému telefonu a načíst potřebnou aplikaci, která jim umožní se připojit k softwaru na TTL serveru. Přečtením dat z elektronického štítku lahve a porovnáním informací ze serveru si mohou ověřit, že daná láhev není padělek. Výrobce rovněž dostane informace o tom, že si prodejna ověřovala pravost lahví, a tím má také zpětnou vazbu, že láhve obdržela. To umožňuje kontrolu, že jsou produkty na správném místě a nejsou do prodejny dodávány oklikou z jiné oblasti a za jinou cenu. Data stažená přes ruční i stacionární čtečky umožňují firmě TTL mít kontrolu nad pohybem produktů od výroby až po koncový prodej. To umožňuje vedení společnosti nejenom identifikovat a řešit určitý problém v reálném čase, ale také analyzovat historická data za účelem zlepšení celého procesu z dlouhodobého hlediska. Jak řekl Y. C. Chang, ředitel TTL: „RFID systém nám pomáhá zjistit kompletní informace o životním cyklu našich likérů. Uvažujeme o jeho zavedení i u našich tabákových výrobků. Čínští zákazníci dávají přednost koupi vína, u kterého mají jistotu, že se jedná o originál, a ne o padělek. Použitím technologie RFID můžeme spolu s obchodními partnery prezentovat naše produkty na pultech obchodů jako zaručeně pravé“. Od zahájení sledování výrobků pomocí RFID stoupl počet obchodních partnerů firmy TTL z 200 na 260.

Společnost EPC Solutions Taiwan nabízí řešení i jiným firmám, které chtějí svým obchodním partnerům poskytnout cenově dostupné čtečky 433 MHz. Navíc tato firma navrhla anténu čtečky pro dvojí pásmo (902–928 MHz a 433 MHz), která umožňuje čtecí vzdálenosti až kolem 30 cm.

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránce www.rfidjournal.com/articles/view?11801/#sthash.LJRCSp4s.dpuf. © 2014 RFID Journal LCC. Publikováno se svolením.

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik