česky english Vítejte, dnes je sobota 19. září 2020

Výrobky s RFID v EU

Evropská komise zveřejnila technickou normu, která pomůže firmám využívajícím RFID splňovat nařízení EU o ochraně osobních údajů (směrnice EK z roku 2009). Současně byl odsouhlasen proces pro posuzování dopadů na ochranu osobních údajů. Norma se vztahuje na RFID aplikace pro elektronické cestovní doklady a týká se také označování maloobchodního zboží na úrovni spotřebitelské jednotky. Jejím smyslem je upozornit spotřebitele na přítomnost RFID tagů; k tomu má pomoci dobře viditelné označení speciální logem. Nový standard definuje požadavky na systém společného evropského značení (CENS – Common European Notification System), který bude závazný pro dodavatele řešení na bázi RFID na území členských států EU. Normy jsou navrženy tak, aby umožnily firmám a veřejným subjektům využívat RFID technologii v souladu s pravidly, která jim ukládají povinnost poskytovat spotřebitelům jasné a srozumitelné informace. Spotřebitelé musí snadno zjistit, zda a jak bude nakládáno s jejich osobními údaji, a vědět jaký typ osobních údajů bude případně použit (např. jméno, adresa a datum narození – v případě registrace v systému pro dopravní karty). Dále musí znát účel nakládání s těmito daty.

Norma vyžaduje jasné označení identifikačních zařízení, která dekódují informace uložené v inteligentních čipech, stejně jako vytvoření kontaktních míst pro občany, kde budou moci získat více informací. Praktické důsledky nové normy:

  • Majitelé elektronických jízdenek a zákazníci, kteří nakupují oblečení a další maloobchodní zboží označené pomocí etiket s RFID tagy, budou upozorněni na přítomnost RFID tagů pomocí dobře viditelného grafického prvku – evropského loga.
  • Maloobchodníci budou moci využívat technologii RFID ke zvýšení efektivity řízení zásob a ochraně proti krádežím s jistotou, že dodržují pravidla EU o ochraně osobních údajů.
  • Vývojáři RFID aplikací se budou moci spolehnout na standardy pro posouzení dopadů na soukromí. Certifikované nástroje zabezpečí ochranu citlivých dat v momentě vývoje RFID řešení (princip data protection by design) v rámci příslušných pravidel EU.
  • V oblastech, jako je zdravotní péče a bankovnictví, kde technologie RFID zažívá razantní nástup, bude zajištěno, že další tato expanze bude probíhat v odpovídajícím právním rámci, nikoli živelně v jakési šedé zóně.

Vyjádření Evropské komise

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroes uvedla: „Inteligentní tagy a systémy automatické identifikace se stále více stávají součástí každodenního života občanů EU. Podle odhadů dosáhne globální trh aplikací na bázi RFID roce 2014 objemu 9,2 miliardy dolarů. Spotřebitelé musí mít jistotu, že jejich soukromí je náležitě chráněno, a RFID tagy musí být v místech prodeje ihned zdarma standardně deaktivovány.“

www.gs1-akademie.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik