česky english Vítejte, dnes je středa 06. červenec 2022

Nástroje pro dělení DPS

DPS 6/2020 | Výroba - články
Autor: Ing. Adam Bravený, INTERCONTI

Operace, jež má v angličtině název „routing“ a „depaneling“, česky konturování či depanelizace, patří do velké skupiny výrobních operací definovaných jako „řezání pomocí rychle rotujících nástrojů s přesně definovanými hranami“. Jsou zde tedy použity malé stopkové frézy navržené k odebírání materiálu z hotových DPS či jejích částí a ty jsou zpravidla poháněny a ovládány relativně jednoduchým CNC zařízením.

Běžně se frézuje především za účelem rozdělení plochého výrobku (tzv. depanelizace), ale do celé skupiny patří také:

  • frézování pokovených otvorů DPS,
  • frézování velkých otvorů (namísto vrtání více malých děr vedle sebe),
  • frézování za účelem snížení tloušťky DPS ve specifických místech,
  • frézování za účelem přerušení vodivých cest,
  • vytvoření V-drážky,
  • sražení hran desky či
  • dalších speciální operace.

Výrobní firmy, zejména při zpracování větších sérií a menších desek, se bez depanelizace již neobejdou, jelikož se díky ní hned několik předcházejících a následných operací značně zjednodušuje, a tedy zlevňuje.

Nástroje pro dělení DPS

Při výrobě plošných spojů jsou jednotlivé desky seskupovány do tzv. panelů. Díky tomu je možné maximálně využít zpracovatelnou plochu podkladového materiálu, zjednodušit a zrychlit výrobní a kontrolní kroky, zjednodušit pozicování nebo omezit mezioperační přesun materiálu, a tedy opět snížit cenu.

Volba vhodného nástroje je závislá především na frézovaném materiálu (často směsi různých materiálů v několika vrstvách), na jeho tvrdosti a abrazivnosti, teplotě skelného přechodu (Tg) a na typu a stavu stroje – frézky. Další roli hrají kvalitativní nároky zákazníka či zpravidla protichůdný tlak na nízkou cenu výrobku. Konkrétní typ frézy je vhodné zvolit po konzultaci s výrobcem/dodavatelem, dále lze nalézt optimální nastavení stroje, otestovat nástroj pro porovnání se stávajícím nástrojem či zjišťovat úroveň způsobilosti procesu.

Pro dělení DPS z běžného FR4 materiálu je možné použít dvě základní geometrie frézy – s klasickou spirálou či s diamantovým vzorem (na obrázku níže). Pro frézování do hliníku, IMS, mědi, tvrdších plastů se používají nejčastěji 2břité frézy. Pro velmi měkké materiály je možné použít i jednobřitý nástroj. Někdy je potřeba frézovat ve dvou krocích a použít 2 různé frézy, aby bylo dosaženo žádané kvality povrchu či hrany řezu. Typicky se můžou po prvním řezu objevovat otřepy měkčích materiálů, které lze někdy eliminovat pouze tzv. dokončovací frézou. Existují 3 základní typy zakončení frézy, od nejrozšířenějšího tzv. „rybího ocasu“ přes vrtací špičku po plochou špičku. Průměr frézy se nejčastěji pohybuje mezi 1,5 a 2 mm, ale výrobci běžně nabízí rozsah od 0,4 mm po 3,175 mm. Délka samotné řezné části se pohybuje od 2 do 10 mm, pro zachování kvality hrany desky a životnosti frézy je vhodné zvolit ji pokud možno co nejkratší.

Pro zajištění stále stejné pozice uchopení nástroje v kleštině frézky se používají plastové distanční kroužky, které slouží jako dorazy při zakládání nástroje. Požadavek na tento kroužek spolu s jeho barvou a požadovanou vzdáleností od špičky nástroje je vždy nutné uvést již při objednávce. Je samozřejmě možné kroužek nalisovat svépomocí, avšak záleží na dostupném vybavení, jaké přesnosti (opakovatelnosti) lze dosáhnout.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik