česky english Vítejte, dnes je sobota 04. únor 2023

Historie displejů Terminologie

DPS 6/2020 | Zajímavosti - články
Autor: RNDr. Karel Jurák, Ph.D., Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc.

Následující článek je zaměřen na terminologii z oblasti Historie displejů (History of displays). Jde o displeje používané např. jako část zařízení (lékařských, měřicích atp.), kalkulaček, chytrých mobilů až po velké (reklamní) displeje.

Článek navazuje na předchozí terminologická témata: Displeje LED a OLED, 3D displeje, Terminologie pro elektronická zobrazovací zařízení. Text vychází z dokumentů technické komise IEC/TC 110 a z článků české a anglické wikipedie.

Historie zavádění technologií displejů na trh:

 • 1922, Monochromatická vakuová obrazovka (Cathode ray tube, CRT) ‒ speciální elektronka s vrstvou luminoforu, kde svítící bod vytváří dopadající svazek elektronů.
 • 1954, Barevná vakuová obrazovka (Color CRT).
 • 1957, Displej s překlápěnými listy/disky (Flip-flap/disc display) ‒ displej tvoří otočné listy, přičemž na jednotlivých listech mohou být jak jednotlivé znaky (číslice, písmena), tak i celá slova či víceslovné informace (viz obr. 1).
 • 1964, Monochromatický plazmový displej (Monochrome plasma display).
 • 1967, Vakuový fluorescenční displej (Vacuum fluorescence display), zejména ve spotřební elektronice (viz obr. 2).
 • 1968, Bistabilní paměťová obrazovka (Direct-View Bistable Storage Tube).
 • 1968, Textový displej LED (Eggcrate display) ‒ displej s diodami LED, které jsou umístěny v „bedně na vejce“.
 • 1969, Dotyková obrazovka (Pin screen) ‒ displej pro zrakově postižené osoby.
 • 1971, Displej s kapalnými krystaly LCD typu Twisted nematic field effect.
 • 1984, Displej LCD typu Super-twisted nematic nahradil postupně vakuové obrazovky.
 • 1986, Displej LCD s tenkovrstvými tranzistory (Thin film transistor LCD).
 • 1995, Plně barevný plazmový displej.
 • 2003, Displej OLED (Organic light-emitting diode).
 • 2004, Displej typu elektronický papír (Electronic paper) ‒ plochý displej, který odráží světlo jako normální papír, např. ve čtečkách e-knih.
 • 2015, Displej QLED (Quantum dot display) (viz obr. 3).

Bez názvu

Bez názvu 1

Bez názvu 2

Technická komise IEC/TC 110

IEC/TC 110, Elektronické displeje (Electronic displays), je jednou z technických komisí Mezinárodní elektrotechnické komise (International Electrotechnical Commission). TC 110 je odpovědná za normalizaci v oblasti elektronických displejů a příslušných specifických komponent, termínů a definic, písmenných symbolů, základních charakteristik a hodnot, metod měření, specifikací pro zajišťování kvality a příslušných metod testování, včetně zaručování spolehlivosti. Podle aktuální řešené problematiky sestavuje TC 110 pracovní skupiny (working groups), např:

 • WG 6 3D zobrazovací zařízení (3D Display Devices), příklad dokumentu: IEC 62629-1-2 (terminologie),
 • WG 8 Ohebná zobrazovací zařízení (Flexible display devices), příklad dokumentu: IEC 62715-1-1 (terminologie),
 • WG 9 Dotykové a interaktivní displeje (Touch and interactive displays), příklad dokumentu: IEC 62908-1-2 (terminologie),
 • WG 10 Laserové displeje (Laser displays), příklad dokumentu: IEC 62906-1-2 (slovník),
 • WG 12 Displeje typu brýle (Eyewear displays), příklad dokumentu: IEC/TR 63145-1-1 (úvod do problematiky).

Vysvětlivky k souvisejícím termínům

 • Digitron – znaková výbojka, která využívá doutnavý výboj mezi studenou katodou a průhlednou mřížkovou anodou, ve skleněné baňce vyplněné neonem. Katod je několik, pro vytváření částí zobrazovaných symbolů (viz obr. 2).
 • Displej LCD (Liquid crystal display device) – zobrazovací zařízení využívající elektrooptický jev kapalných krystalů [IEC 61747-1-2].
 • Displej LCD s podsvícením LED (marketingový název: LED TV):
 • RGB LED ‒ skupiny čtyř LED (červená, modrá, dvě zelené), které jsou rozmístěny maticově po celé ploše panelu.
 • Direct LED ‒ maticové rozložení bílých diod LED za panelem.
 • Edge LED ‒ bílé LED jsou umístěny pouze po okrajích panelu a pomocí sítě speciálních světlovodů s odraznými ploškami se světlo z LED rovnoměrně rozptýlí za LCD panelem.
 • Displej OLED (Organic light emitting diode display) – displej zahrnující organické světlo emitující diody [IEC 62341-1-2]; displeje OLED nepotřebují podsvícení.
 • Displej QLED resp. QP LED (Quantum Point display) ‒ displej, který používá „kvantové body“, např. polovodičové nanokrystaly, které mohou vytvářet čistě monochromatické červené, zelené a modré záření; jde obvykle o zesilující vrstvu s „kvantovými body“, které vylepšují displej LCD s podsvícením LED.
 • Displej s elektronickým papírem (Electronic paper display)
 • elektronický displej, který zobrazuje informaci pomocí difuzního odrazu a který uchovává obraz s malou spotřebou energie [IEC 62679-1-1].
 • Kapalné krystaly (Liquid crystals) mohou téci jako kapalina, ale zároveň mají uspořádaní jako krystal.
 • LED displej (LED display) ‒ plochý displej používající matici LED pro zobrazování informace/obrazů.
 • LED TV ‒ marketingový název pro TV monitor zahrnující displej LCD s podsvícením LED (direct or edge LED backlit).
 • Lokální ztlumení (Local dimming) ‒ lokální ztlumení podsvícení, tj. jednotlivých LED, pro dosažení sytější černé barvy.
 • Ohebný displej (Flexible display) ‒ displej, který je mechanicky ohebný [IEC 62341-1-2].
 • Organická dioda emitující světlo (Organic light emmiting diode, OLED) ‒ světlo emitující polovodič, jehož organická elektroluminiscenční zóna sestává z katody, anody a organických elektroluminiscenčních vrstev [IEC 62493].
 • Podsvícení (backlight) ‒ podsestava světelných zdrojů, která zezadu rovnoměrně osvětluje displej s kapalnými krystaly [IEC 61747-1-2].

Literatura

Použitá literatura:

Definice anglických termínů; IEC Glossary: http://std.iec.ch/glossary [csWiki] csWikipedia: https://cs.wikipedia.org/

 • displej
 • Historie technologií displejů
 • IEC TC 110
 • LED TV
 • OLED
 • Obrazovka
 • Znaková výbojka

[DPS-AZ]

 • Displeje LED a OLED, DPS-AZ č.3/13
 • 3D displeje, DPS-AZ, č.2/2014

[enWiki] https://en.wikipedia.org/

 • Flexible display
 • Electronic visual display
 • History of display technology
 • Quantum dot display
 • Vacuum_fluorescent_display

IEC/TC 110 work progamme (web)

[WikiComm] Wikimedia Commons: (obr. 1, 2 a 3)

File: Praha-Holešovice, tabule příjezdů (01).jpg, autor: ŠJů

File: ZM1210-operating edit2.jpg, autor: Georg-Johann Lay

File: Samsung QLED TV 8K - 75 inches - 2018-11-02.jpg,

Autor: Bretwa

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik