česky english Vítejte, dnes je sobota 04. únor 2023

Obloukové zkraty mohou způsobit velkou škodu

Výzkumy provedené společností Eaton ukázaly, že náklady na výpadky výroby způsobené obloukovým zkratem mohou dosáhnout velmi vysokých částek. Přitom je dále potřeba počítat s náklady na nové rozvaděče a další komponenty a také na ohrožení zdraví zaměstnanců při počátečním výbuchu. Následky obloukového zkratu mohou dosáhnout katastrofických rozměrů, stane-li se to v prostředí, kde je nutnost zachování napájení kritická.

Společnost Eaton proto spustila kampaň upozorňující na riziko obloukových zkratů, které mohou vzniknout v rozvaděčích nízkého napětí v komerčních a průmyslových budovách. Ve studii „Bezpečnost a rizika v elektrických nízkonapěťových instalacích“ [1] se doporučuje, aby v provozech vyžadujících nepřetržité napájení byly uplatňovány vyšší bezpečnostní standardy než ty, které jsou uvedeny v normě ČSN EN 61439.

Obrázek (jpg)

Rozvaděče nízkého napětí hrají při dodávce elektrické energie rozhodující roli, ale často, i když jsou zařízení navrhována, vyráběna a testována tak, aby splňovala normu, jsou v průběhu času upravována a rozšiřována. Společnost Eaton tvrdí, že to může být jeden z důvodů, proč vzniká obloukový zkrat. Tyto nebezpečné události mohou být také způsobeny lidskou chybou při práci na rozvaděči, kontaminací, kondenzací nebo dokonce hmyzem či malými hlodavci poškozujícími elektrický systém.

Obloukový zkrat v rozvaděči se dá jen těžko ignorovat. Masivní nárůst tlaku, který může dosáhnout až hodnoty 25 tun na m², vede k jevu, který lze popsat pouze jako výbuch. Ten způsobí, že se komponenty rozletí vzduchem, ničí vybavení a ohrožují lidské životy.

Navzdory těmto hmatatelným nebezpečím jsou rozvaděče nízkého napětí při bezpečnostních analýzách komerčních a průmyslových budov často přehlíženy. Zařízení je obvykle mimo dohled a převládající názor je, že rozváděč je naprosto bezpečný, pokud odpovídá požadavkům normy ČSN EN 61439. V některých případech může být příčinou problému skutečnost, že je zvolený rozvaděč zcela nevhodný pro danou aplikaci, a tak se může nebezpečně přehřát. V ostatních případech může obloukový zkrat vzniknout z důvodu nesprávného provozu, nedostatečného servisu nebo provozních podmínek, kdy je prostředí příliš horké nebo vlhké.

Obloukové zkraty mohou také vzniknout, když technik údržby při práci na zařízení upustí na přípojnice nářadí. To je scénář, kdy je při instalaci nebo údržbě bezpečnost života nejvíce ohrožena. Je však také možné, že zničující obloukový zkrat způsobí něco tak banálního jako malé zvíře, které vnikne do rozvaděče. Existují zdokumentované případy, které to dokazují.

K zajištění maximální bezpečnosti lze použít dvě účinné strategie. Za prvé sledovat, zda nedochází k neobvyklému nárůstu teploty, který by mohl indikovat bezprostřední poruchu, a za druhé, v případě obloukového zkratu, identifikovat událost v reálném čase, aby bylo možné rozvaděč rychle vypnout a minimalizovat tak poškození jeho samotného i připojených zařízení. Při procesu sledování teploty způsobem tradičního tepelného snímkování však nelze vždy pokrýt všechny hlavní oblasti rozvaděče, včetně klíčových přípojnic.

Odkazy:

[1] www.eaton.com/cz/cs-cz/markets/buildings/how-we-drivebuilding-efficiency-and-safety/electrical-safety/arc-flash.html

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik