česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 29. únor 2024

Kreslíte elektronická i elektrotechnická zapojení? PCSCHEMATIC umožňuje obojí.

04.01. 2022 | Zprávy
Autor: Milan Klauz
obr1.png

Na první pohled není rozdíl mezi schématem z oboru elektroniky a elektrotechniky, takže by oba druhy schémat mohly být kresleny v jednom programu, například v OrCADu či PADSu. Skutečnost je ale jiná kvůli rozdílným požadavkům na provedení dokumentace zapojení, zejména ze strany elektrotechnických schémat. Zde je několik příkladů rozdílů:

Výstupem schémat elektroniky bývá vlastní výkres zapojení, souhrnný výpis použitých součástek (BOM), výpis jednotlivých součástek s jejich značením (PartsList) a výpis zapojení (NetList). I když elektrotechnická dokumentace zahrnuje také výkres zapojení a oba výpisy materiálu, vyžaduje navíc i výpisy kabelů a svorek, případně jejich samostatné výkresy.

Vlastní kreslení elektro schématu používá před referenčním značením součástek znaménko minus (-), které může být ještě doplněno o znaménka plus a rovná se (+ =) se značením umístění a funkce. Toto komplexní referenční značení lze aplikovat na jednotlivé součástky, skupinu součástek v referenčním rámečku či celou stránku schématu.

U spojů (vodičů) v elektro schématu musí být zapsána čísla vodičů, což není u elektronických schémat potřebné.

Z těchto a dalších důvodů mohou programy pro kreslení zapojení elektrických obvodů lépe zvládnout kreslení schémat elektroniky, ale ne naopak. Jedním z takových programů je i software PSCHEMATIC Automation, které samo kdysi bývalo programem právě pro elektroniku. Dnes umožňuje kreslit komplexní zapojení elektrotechnických, elektronických i pneumatických obvodů.

Více informací zde

mklauz@dps-az.cz