česky english Vítejte, dnes je úterý 05. červenec 2022

Může Formica nahradit v návrhu plošných spojů EAGLE?

DPS 1/2018 | CAD/CAE/CAM - články
Autor: Ing. Milan Klauz

Když před více než rokem převzala společnost Autodesk firmu Cadsoft i s jejím programem Eagle, vypadalo to, že se změní pouze jeho prodejce. Avizovaní lokální prodejci programu AutoCAD ovšem ještě ani dnes program Eagle na svých webových stránkách nenabízejí. Eagle tak lze zatím získat pouze přímo na stránkách Autodesku [1], a to formou časově omezeného předplatného. To je ovšem způsob prodeje, který nemusí všem zájemcům vyhovovat. Vzniká tedy otázka, zda je možné na našem trhu nahradit Eagle jiným programem, který by s ním byl srovnatelný jak výkonem, tak i cenou.

Když opominu program KiCad, který je zdarma, aktivně se tu nabízí už jen několik dalších programů, které jsou ale podstatně dražší. A přece tu je jeden, který by mohl Eagle zastoupit a v některých případech ho i předčit, až na to, že uniká všeobecné pozornosti díky prakticky neexistujícímu marketingu. Je to program Formica [2], který je navíc produktem ryze českým.

Formica je kompletní program pro návrh desek plošných spojů. To znamená, že má všechny základní části, jako jsou editor schématu, desky i knihovních prvků, a také všechny základní možnosti od kreslení schématu přes návrh desky až k potřebným výstupům pro výrobu. I když tento program vznikl už před pětadvaceti lety podobně jako Eagle, má navíc některé možnosti, které neměl nejenom Eagle, ale dodnes je nemají ani mnohé dražší programy.

Přestože Formica u nás získala mnoho uživatelů, už se delší dobu aktivně nenabízí − je to jistě škoda, ale současně i pochopitelné. I když se jedná o Windows program, nikdy se neodpoutal od původního způsobu ovládání pomocí roletkových menu používaných v dobách DOS programů. To sice nemá vliv na jeho možnosti, ale mnohým zájemcům může na první pohled připadat zastaralý.

Obr. 1 Příklad schématu nakresleného v programu Formica

Na webových stránkách programu Formica [3] jsou ukázky návrhu desky, z nichž si každý může udělat představu o možnostech tohoto programu při návrhu desky. Nemá smysl zde porovnávat jednotlivé funkce, ale neuškodí se podívat alespoň na některé zvláštnosti tohoto programu, které indikují jeho značnou vyspělost.

Obr. 2 Příklad vícevrstvé desky navržené v programu Formica

Editor schématu

  • Autorouter spojů mezi vývody ve schématu, který funguje i při přesouvání schematických symbolů nebo celých bloků (již položené spoje se automaticky přepojí, aby zapojení zůstalo čitelné). Viz článek [4] a animovanou ukázku [5].
  • Zamykání (zafixování) netlistu v kterékoliv fázi jeho kreslení průběžně kontroluje dodatečné editace ve schématu tak, aby výsledný netlist byl shodný s původním. Jakákoliv odchylka je výrazně indikována. Viz článek [6].
  • Porovnávání netlistů různých schémat nebo schématu a desky.
  • Množinové operace (podobně jako v editoru plošných spojů).

Editor plošných spojů

  • Desítky různých kritérií pro výběr jednotlivých součástek, jejich prvků i libovolných objektů na desce. Výsledek lze dále upravovat pomocí množinových operací a globálně provádět jeho editace. Viz článek [7].
  • Tažení plošných spojů po mřížce nebo na přednastavenou vzdálenost od jiných spojů. Viz článek [8] a animovanou ukázku [9].
  • Výborné možnosti spojování a lámání segmentů spojů umožňují např. jednoduše upravit šířku spoje mezi pájecími ploškami. Viz animovanou ukázku [10].
  • Pouzdra součástek lze editovat podle potřeby i přímo na desce. Viz animaci [11].
  • Interaktivní PDF s vypínatelnými vrstvami umožňují vygenerovat jeden kompletní dokument desky v pdf, ve kterém lze při zobrazování nastavit různé obsahy zobrazení. Viz článek [12].

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik