česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 20. červen 2024

Video od UCAMCO představuje Gerber X2

DPS 1/2015 | Články
Autor: Redakce

Na stránkách společnosti UCAMCO [1] a na webu You Tube [2] je k dispozici video, které představuje Gerber X2 – nový výstupní formát dat z návrhu desek plošných spojů. Krátké video ukazuje dvě z nových vlastností formátu X2, které oproti standardnímu Gerber formátu (RS-274X) představují významná vylepšení.

První je informace o složení vrstev desky (board stack-up), která je tak automaticky načítaná spolu s grafikou jednotlivých částí desky (top side, inner layer2, silkscreen top atd.), a to včetně vrtání a frézování. To znamená, že při načítání Gerber dat není potřeba definovat, které vrstvy desky se daná grafika týká. Navíc jsou u vrtání uvedeny informace rovněž vztažené k vrstvám desky, např. průchozí otvor, slepý otvor (do které vrstvy), pohřbený otvor (z které vrstvy do které) atd.

Druhou novinkou jsou atributy měděných plošek, které umožňují automatické rozpoznání typu plošky (pájecí ploška pro BGA, ploška pro via otvor atd.).

Video od UCAMCO představuje Gerber X2

Nový formát Gerber X2 byl v tomto časopisu již zmíněn [3], ale přece jen si ve stručnosti ještě připomeňme možnosti, které nabízí:

  • Přiřazení jednotlivých Gerber grafik k vrstvám desky (top copper layer, top solder mask atd.)
  • Informace, zda se jedná o samostatnou desku nebo panel
  • Popis měděných plošek (SMD pad, via pad atd.)
  • Vrtání a tolerance vrtání
  • Informace o plošných spojích s řízenou impedancí
  • Informace o vyplnění via otvorů
  • MD5 checksum pro zabezpečení dat

Gerber X2 navazuje na standardní formát Gerber. To znamená, že software, např. CAM350 nebo WISE, bude načítat Gerber X2 také, ale neumožní z něho získat výše zmíněné informace, které tam jsou oproti původnímu standardnímu formátu navíc. Někteří výrobci softwaru, např. Altium, již oznámili záměr doplnit do svých programů i výstup v tomto novém formátu.

Gerber X2 tedy doplňuje řadu výstupních formátů z návrhu desek plošných spojů, jako jsou ODB++, IPC2581 nebo starší GenCAD. Ty umožňují na rozdíl od Gerber X2 přenést všechny informace o desce, včetně skladby desky, názvu spojů, typů použitých součástek a dalších, takže jsou výhodné nejenom pro výrobu holé desky, ale i pro osazování a testování. Nicméně, i když dokonalejší a pro výrobu jistě výhodnější, zatím se nerozšířily tolik, jak bylo očekáváno. Jednoduchý Gerber soubor je tak stále tím nejvíce používaným prostředníkem mezi návrhem desky a výrobou.

Na webových stránkách společnosti UCAMCO, která je správcem formátu Gerber, je k dispozici ke stažení podrobná specifikace tohoto nového formátu [4].

Literatura

[1] www.ucamco.com/gerber/demo

[2] https://www.youtube.com/watch?v=Z3favHrSwq4

[3] Nová verze formátu dat Gerber X2: časopis DPS Elektronika od A do Z, č. 5/2014, str. 34

[4] www.ucamco.com/files/downloads