česky english Vítejte, dnes je sobota 13. červenec 2024

Sledování výroby ve firmě Printed

DPS 4/2013 | Články
Autor: Printed

O technologii výroby plošných spojů se v tomto časopise napsalo hodně. Součástí zákaznického servisu je nejen plošné spoje umět vyrobit, ale také je vyrobit včas. Zadavatel počítá s odpovídající kvalitou desek a také požaduje dodržení termínu. V naší firmě Printed prochází současně výrobou 150 až 200 zakázek. Uhlídat všechny puštěné do výroby už není možné. Byly doby, kdy se vedly zápisy o průběhu výroby do denní evidence, používaly se kartotéky, a hlavně se to prostě muselo pamatovat. Dnes nám všechno hlídá zakázkový SW na počítači a systém je natolik zajímavý, že stojí za to o něm napsat.

Bez názvu

Vstupní informací pro počítač je zápis zakázky do našeho on-line ceníku, který znáte z našich stránek. Rozhodnými údaji jsou počet desek, jejich provedení a požadovaný termín dokončení. Program provede panelizaci většího počtu objednaných DPS do vhodného výrobního panelu a dále počítá s počtem výrobních panelů. Podle požadovaného provedení desky vytvoří plán výroby pro jednotlivá pracoviště, kterými musí desky projít. V počítači je stanoven počet normativních minut na jeden panel pro provedení požadované práce na každém pracovišti a jeho celkový pracovní čas. Zakázka je nejprve přiřazena na poslední místo v pořadí a program propočítá termín ukončení. Pokud tento termín překročí požadovaný čas daný zákazníkem, přesune tuto zakázku dopředu a provedou se nové výpočty. Pracovník, který zakázku do systému zapsal, je hned informován o tom, zda je požadovaný termín reálný a kdy bude zboží připraveno k expedici. Pokud se počítač nedostane k uspokojivému výsledku, jsou vypsány zakázky, které nejdou v termínu, a dále, na jakém pracovišti je již naplněna norma průchodnosti. Tuto situaci již musí operátor řešit zásahem do systému, například posunem pracovní doby nebo jiným vhodným opatřením. Informace z počítače se na jednotlivých pracovištích zobrazují v reálném čase na monitorech. Na prvním místě se ukazují zakázky, které je nutno nejdříve zpracovat. Dokončení zakázky odepisuje pracovník, který ji zpracoval, svým osobním číslem. To umožňuje zjistit čas, kdy byla zakázka na pracovišti dokončena, a kdo práce provedl. Program ji pak přesune na další operaci. Na pracovišti vedoucího výroby se zobrazuje případné zpoždění výroby proti operativnímu plánu. Vedoucí výroby pak může včas provést nutné nápravné opatření. Program se snaží výrobu naplnit a plně využít času fondu pracovní doby a dokáže urychlit menší expresní zakázky vložením do zakázek větších. Zakázky s delším termínem dokončení mohou být hotovy rychleji, než je slíbeno, ale slíbený termín nesmí být překročen. Čas dokončení zakázky je pro potřeby plánu výroby potřebně zkrácen, aby výroba probíhala s určitou časovou rezervou.

Pokud zákazník nedostane své desky včas, nebývá to vinou naší, ale vinou pošty.

Z údajů zapsaných do ceníku se online tvoří cena zakázky, cenová nabídka a podklady pro fakturaci. Ceník je k dispozici na našich stránkách, a pokud si jej zákazník dobře vyplní, získá informaci o ceně výrobku a na internetu pak může sledovat i průběh výroby. V databázi je uložena evidence zakázek a je možno získat všechny potřebné statistické informace. Program nám na zakázku napsala místní SW firma a průběžně jej udržuje. Vděčíme jí za to, že s dodržováním termínů výroby nemá naše firma problémy.