česky english Vítejte, dnes je pátek 19. červenec 2024

Hammond = krabička pro Vaše zařízení

DPS 4/2013 | Články
Autor: Marcin Kajzler

Prakticky každé elektrické nebo elektronické zařízení, i amatérské, vyžaduje krabičku. Proč? Přece ne vždy je krabička nutná pro správnou funkci zařízení. Důvodů může být hodně. Dva nejčastější jsou: ochrana uživatele před úrazem elektrickým proudem a dále široce chápaná ochrana vlastního zařízení před vlivem prostředí, ve kterém pracuje.

První důležitou funkcí krabičky je znemožnění doteku součástek, které jsou pod napětím, a zajištění ochrany zařízení před přímým dotykem obecně. Taková ochrana je nejzákladnějším způsobem zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem. Je-li toto jediný způsob ochrany před dotykem, pak má takové zařízení třídu ochrany nula. Kryt zařízení musí být v tomto případě vyroben z elektricky nevodivého materiálu – izolantu.

Proč nemůže být kryt elektricky vodivý? Pokud by došlo k elektrickému průrazu některé ze součástek na vodivý kryt, mohl by se na něm objevit potenciál nebezpečný pro život uživatele. Pokud je kryt kovový, je ho pak nutno vodivě připojit k uzemnění, kterým je nejčastěji ochranný vodič (PE) nebo sdružený ochranný a nulový vodič (PEN). Takové zařízení má první třídu ochrany. V případě poškození zařízení chrání správné uzemnění krytu uživatele před nebezpečným dotykovým napětím. Kryty připojené k uzemnění mají navíc ještě jednu přednost: zmenšují elektromagnetické vyzařování zařízení a zároveň je stíní před vlivem vnějších polí, čímž zvětšují odolnost zařízení vůči působení vnějších rušivých polí.

Dalším důležitým důvodem umístění zařízení do krabiček je nutnost jejich ochrany před vlivem prostředí, včetně vlivu vody a pevných těles. Nejběžnějším systémem označování krytí zařízení je kód ve tvaru IPyz. Číslice na pozici y vyjadřuje odolnost proti vniknutí pevného tělesa, zatímco číslice z je odolnost vůči působení vody. Význam jednotlivých hodnot dle normy EN 60529 je uveden v tabulce č. 1.

Tabulka 1

Pokud výrobek nevyžaduje označení některou ze specifických číslic y nebo z, vkládáme místo ní X (např. IP2X – chybí určení odolnosti vůči působení vody).

Od krabiček využívaných ve speciálních konstrukcích, například u zařízení určených pro práci v prostředí ohroženém výbuchem, je vyžadována nehořlavost. V praxi kovové krabičky nehoří a ty plastové nehoří plamenem, ale taví se pod vlivem zvýšené teploty.

Běžně dostupnými kovovými krabičkami jsou prakticky jen hliníkové krabičky. Ocelové se nejčastěji vyrábějí na individuální objednávku zákazníka. Obliba hliníku je způsobená jeho lehkostí, snadností mechanického opracování a přirozenou odolností vůči korozi.

V případě plastových krabiček je výběr materiálů širší. Můžeme volit mezi třemi základními materiály: ABS, polykarbonátem a polystyrenem. Níže jsou popsány vlastnosti nejběžnějších materiálů používaných pro výrobu krabiček pro elektrická a elektronická zařízení. Toto shrnutí by mělo pomoci při výběru krabičky vhodné pro danou aplikaci.

Hliník

Hliník se při styku se vzdušným kyslíkem pokrývá tenkou vrstvou oxidu hliníku. Tato vrstva těsně pokrývá celý povrch a chrání před difuzí molekul kyslíku do hloubky povrchové vrstvy krabičky a tímto způsobem zabraňuje další korozi. Tento jev, zvaný pasivace, způsobuje, že hliníkové krabičky prakticky nekorodují, díky čemuž je není nutno dále opatřovat nátěrem nebo jinou ochrannou vrstvou.

Obr. 1 HM-1457K1201

Obr. 1 HM-1457K1201

Ocel

Ocelové krabičky jsou těžké, více pružné a mechanicky odolnější než hliník. Navíc lépe chrání před vnějšími magnetickými poli, protože ocel je feromagnetická. Ocel odráží elektromagnetické záření lépe než hliník, ale mnohem více podléhá korozi a je citlivá na působení kyselin a louhů.

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

ABS je plastická hmota, jeden z nejoblíbenějších materiálů, ze kterých se krabičky vyrábějí. Je to materiál velmi tvrdý, odolný vůči poškrábání a nárazům, ale citlivý na působení esterů a kyselin a též citlivý na působení ultrafialového záření, pod jehož vlivem může měnit barvu. Jako jedna z mála plastických hmot dává ABS možnost pokrytí kovovou vrstvou. Díky tomu je možné vyprodukovat vodivou krabičku vyrobenou z ABS.

Obr. 2 HM-1553BTBUBK

Obr. 2 HM-1553BTBUBK

Obr. 3 HM-1599TABLGY

Obr. 3 HM-1599TABLGY

Polystyren

Poměrně tvrdý, ale křehký plast. Snadno se odbarvuje a jeho průhlednost není taková, jakou bychom si přáli. Jedná se o jednu z výrobně nejlevnějších plastických hmot, proto je tento materiál určen pro výrobu levných krabiček bez zvláštních mechanických vlastností.

Polykarbonát

Plastická hmota s výbornými mechanickými vlastnostmi a odolností srovnatelnou s hliníkem. Polykarbonát je dokonale průhledný pro denní světlo. Jelikož je tento materiál poměrně drahý, jsou krabičky z něj vyrobené méně oblíbené než ty, které jsou vyrobené z ABS.

Obr. 4 HM-RP1085C

Obr. 4 HM-RP1085C

Jedním z nejznámějších výrobců krabiček na světě je kanadská společnost Hammond, která vznikla v roce 1917. Na začátku svého působení vyráběla mezi jiným radiopřijímače a zesilovače. Mohutné rozšíření elektrických zařízení v 50. a 60. letech vytvořilo nová odbytiště. Firma Hammond začala vyrábět transformátory a krabičky. Nyní má společnost Hammond ve své nabídce velmi mnoho druhů krabiček, dostupných v rozmanitých tvarech a vyrobených z různých materiálů. Můžeme si zvolit krabičky určené pro ovladače elektronických zařízení, pultové, pro zařízení s displejem, prachotěsné a vodotěsné a mnoho jiných. Seznam dostupných typů krabiček je velmi dlouhý. V nabídce TME se nachází více než 500 krabiček firmy Hammond, je tedy z čeho vybírat.