česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 25. červenec 2024

Kniha, která vás může zajímat: Your Industry 4.0 Journey - Aegis Software

DPS 4/2018 | Články
Autor: Redakce

Průmysl 4.0 je ve výrobě často probírané téma, aniž se mnohdy přesněji ví, jak a kde začít. Už proto má americká firma Aegis Software, výrobce MES (Manufacturing Execution System) softwaru FactoryLogix, na svém webu ke stažení příručku Your Industry 4.0 Journey s podtitulkem A Practical Guide to Attaining Industry 4.0 Benefits in Your Manufacturing Operation (Praktický návod k dosažení výhod Průmyslu 4.0 ve vašich výrobních operacích).

Kniha

Brožura o 19 stránkách jednoduše vysvětluje kroky, které je potřeba provést na cestě k dotažení výroby na úroveň Průmyslu 4.0. Úvodem upozorňuje, že vybavení výroby potřebnými nástroji a aplikacemi ještě nezajistí její automatický přesun do potřebného stavu. Tento přechod lze uskutečnit pouze postupným naplněním dlouhodobé strategie zaměřené na určený cíl. Na cestě k Průmyslu 4.0 se musí podílet celá firma, od vedoucích pracovníků až po operátory ve výrobě. Publikace vysvětluje překážky na cestě, která vede k digitální transformaci, naznačuje možnosti dosažení úplné IoT optimalizace a úspěchu používáním MES softwaru, který je nedílnou součástí Průmyslu 4.0.

Kapitoly

  1. Introduction (Úvod)
  2. Industry 4.0 In Practice (Průmysl 4.0 prakticky)
  3. Shaping Your Industry 4.0 Pathway (Vytvoření cesty k Průmyslu 4.0)
  4. Obstacles to Digital Transformation (Překážky na cestě k digitální transformaci)
  5. Choosing an Industry 4.0 Starting Point (Jak začít na cestě k Průmyslu 4.0)
  6. Fast Track Your Success with MES (Rychlejší cesta k úspěchu s MES)
  7. Aegis FactoryLogix® (MES software Factory-Logix)

I když tato publikace není příliš rozsáhlá, přesto přináší důležité a užitečné informace. Jako příklad lze uvést rozepsané jednotlivé kroky potřebné v procesu digitální transformace:

Step 1 − Develop Strategic Objectives

Step 2 − Drive Operational Excellence

Step 3 − Create an Operational Architecture

Step 4 − Develop a Business Case

Step 5 − Select A Solution

Komu je kniha určena

Informace v této příručce jsou určeny vedoucím pracovníkům firem, kteří se zajímají o možnosti přechodu na Průmysl 4.0.

Kde lze knihu získat

Brožuru lze získat zdarma ve formátu PDF na webových stránkách společnosti Aegis Software: https://www.aiscorp.com/en/support/document-library/your-industry-journey

O autorovi

Společnost Aegis Software je jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení, která zlepšují rychlost, řízení a vizualizaci výrobních operací. Během 17 let existence našel její software uplatnění v 1 700 výrobních firmách po celém světě, a to zejména v oblasti elektroniky pro medicínská, vojenská, letecká a automotive zařízení.