česky english Vítejte, dnes je neděle 16. červen 2024

yEd Graph Editor usnadňuje kreslení diagramů

DPS 4/2018 | Články
Autor: Ing. Milan Klauz

Německá společnost yWorks GmbH [1] nabízí zdarma svůj editor pro kreslení diagramů – program yEd [2], který je jinak součástí dalších programů. Nejedná se ovšem o žádné kreslítko, jak by se mohlo zdát, ale poměrně promyšlený program.

Stažený exe soubor programu yEd, který má zhruba 90 MB, jednoduše a bez problému program nainstaluje. Program je v angličtině a lze ho přepnout do němčiny.

Pro kreslení diagramů různého druhu je v programu celá řada pomůcek, jako jsou předkreslené obrazce, které se v diagramech často používají, a předdefinované možnosti rozvržení diagramu podle jeho povahy, které uživatel může, ale nemusí používat.

yEd Graph Editor usnadňuje kreslení diagramů

Kreslení je velmi intuitivní, takže v jednodušších případech není potřeba číst návod. Ze zásobníků různých obrazců (Shape Nodes) se přetáhnou do kreslicí plochy ty potřebné a hned nebo později je lze opatřit názvem (Add label). Vybraný obrazec lze zmenšit či zvětšit tažením některého manipulačního bodu, jak bývá zvykem u grafických objektů. Propojení grafických objektů nevyžaduje žádné připojovací body na objektech – čára se začne kreslit najetím do objektu a tažením čáry v potřebném směru při stisknutém levém tlačítku myši. Uvolněním tlačítka se zhotoví roh čáry, další segment se už kreslí pouhým tažením a kliknutím v dalším rohu. Najetím čáry do dalšího objektu s kliknutím se kreslení čáry ukončí na obrysu obrazce. Kreslení čáry lze předčasně ukončit klávesou ESC.

Po propojení dvou obrazců je propojovací čára pevně ukotvena k objektům, takže se protahuje podle potřeby s tím, jak se obrazce dodatečně přesouvají. Zapsaný název obrazce (Label) lze dodatečně editovat, barvy diagramu lze nastavit podle potřeby.

Program však není omezen pouze na vlastní kreslení diagramu, ale dokáže s ním také inteligentně zacházet. Tak například umí chaoticky nakreslený diagram překreslit podle několika kreslicích algoritmů (Layout-Tree, Radial, Orthogonal, Circular, Hierarchical atd.) – viz obr. 2. Hierarchické kreslení diagramu vyžaduje definovat nadřazenost některých objektů nad jinými.

Podle návodu by měl program načítat do diagramu data ve formátech xls nebo xml. Některé další speciální funkce umožňují získat snadný přehled o propojení objektů, stejně jako vytvořit diagram rychle a snadno.

Výstupy

Nakreslený diagram lze exportovat do různých formátů, jako jsou bmp, emf, emp, eps, gif, html, jpg a PDF. Diagram lze také uložit do několika formátů (raphml, ygf, gml, xgml a tgf). Pro kreslení diagramů na mobilních zařízeních lze použít browser verzi editoru − yEd Live [3].

K dispozici ke stažení je kromě připravené verze Windows 64-bit také seznam (More yEd downloads...) několika dalších verzí instalátoru (Windows 64/32 bit, Linux a Mac OS) a to s/bez Java 8 JRE (bez které to ale nefunguje).