česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 22. únor 2024

visECAD – kontrola schémat a desek před výrobou

DPS 4/2011 | Články
Autor: Redakce

Pokud potřebujete jednoduše a rychle prohlédnout a analyzovat navržené desky plošných spojů, a to i v návaznosti na schematické zapojení, anotovat je poznámkami a sdílet výsledky s kolegy v jiných odděleních, potom je každá rada drahá.

Většina firem k těmto účelům ještě stále používá neefektivní nástroje i neinteligentní zdroje dat, např. Gerber data, PDF dokumenty, nebo dokonce jen vytištěné výkresy a výpisy materiálu. Ty ovšem neumožňují analyzovat desku současně se schematickým zapojením, ani jednoduše a rychle vyhledávat součástky, vývody či spoje podle jejich názvů, odměřovat a vytvářet potřebné poznámky, natož sdílet nalezené informace mezi více lidmi. Situaci ještě zhoršuje fakt, že dodané podklady mnohdy pochází z různých návrhových systémů, na jejichž prohlížení nejsou všichni vybaveni.

Program visECAD (Mentor Graphics) je zřejmě jediný svého druhu, který byl vytvořen za účelem prohlížení a analýz desek plošných spojů se schématem najednou a s možnostmi, které jsou potřebné pro schválení a přípravu podkladů pro výrobu (obr. 1).

visECAD – kontrola schémat a desek před výrobou 1

Obr. 1 visECAD s načtenou deskou i schématem

Prohlížení a vyhledávání

Program visECAD je tedy prohlížeč, do kterého je možné načíst schéma i navrženou desku, ať už současně nebo odděleně. Jelikož pracuje s konvertovanými daty návrhového systému, jsou k dispozici všechna potřebná data o schematickém zapojení i desce, jako např. názvy součástek i jejich vývodů, názvy spojů, skladba vrstev desky atd.

V programu lze vyhledávat součástky, jejich vývody i sítě spojů podle jejich značení. Desku lze otáčet a překlápět, viditelnost jednotlivých vrstev desky může být nastavena podle potřeby. Prohlížet se může jenom deska nebo schéma, stejně jako schéma i deska najednou. Pro snazší orientaci na desce program zobrazuje značení součástek a jejich vývodů (obr. 2). Pro kontrolní účely je možné na desce odměřovat vzdálenosti mezi objekty, vysvítit celou vybranou síť spojů atd. Program umožňuje i externí křížové napojení s deskou (crossprobing) v programu PADS nebo Expedition.

visECAD – kontrola schémat a desek před výrobou 2

Obr. 2 Prohlížení sítě spojů

Porovnání dvou návrhů desky

Kromě již zmíněných možností dokáže visECAD i porovnat dva návrhy desky a to graficky, datově a netlistem. Grafické porovnání analyzuje bitmapy odpovídajících vrstev obou desek a zjišťuje rozdíly mezi nimi. Datové porovnání je založeno na kontrole 18 různých typů dat obou desek, přičemž výstupem je hlášení o rozdílech. Porovnání netlistů umožňuje zjistit rozdíly mezi netlisty jak ze schematických zapojení, tak i z porovnávaných desek.

Tvorba poznámek

Aby bylo možné označit a zaznamenat výsledky zjištěné během prohlížení a zkoumání schematického zapojení i desek, umožňuje visECAD vytvářet ve schématu i na desce poznámky a sdílet je s ostatními členy pracovního kolektivu. Přímo do schématu i do desky je možné zapisovat poznámky, barevně zvýraznit potřebné části, vložit dodatečně obrázky a zavést odkazy mezi nimi a dalšími objekty (obr. 3).

visECAD – kontrola schémat a desek před výrobou 3

Obr. 3 Poznámka na desce s anotací do schématu

Kompletní výstupní hlášení

Program je vybaven pro zpracování výsledků do hlášení o prohlíženém schématu a/nebo desce v HTML formátu. Tato hlášení zahrnují údaje o zkoumaném projektu, rozmístění součástek, délky spojů, netlist atd. Uživatel si může vytvořit vlastní šablonku výstupního hlášení, která bude odpovídat jeho potřebám.

Použitelné formáty dat

Jak už to tak bývá, nic není zcela dokonalé. Aby mohl visECAD načítat schémata i desky z různých návrhových systémů, je potřeba je nejdříve zkonvertovat do jednotného formátu dat. Tím je formát CCZ používaný v programu CAMCAD (původně produkt firmy Router Solutions). CAMCAD je dnes už veteránem mezi programy pro prohlížení a konverzi formátů různých ECAD systémů. Postup je tedy takový, že se schéma i deska načtou do CAMCADu a vyexportují do formátu CCZ. Výjimkou jsou data z návrhových systémů PADS, Expedition a DxDesigner, které formát CCZ přímo generují (jsou od stejného výrobce - Mentor Graphics).

Prohlížeč zdarma

Program má i prohlížeč, který je zdarma ke stažení na webové stránce výrobce (www.mentor.com/products/pcb-system- design/fabrication-assembly-test/ visecad/visecad-evaluation). Po registraci bude zájemci zaslána licence, která je platná 1 rok, ale výrobce zároveň garantuje její prodloužení o další rok. Prohlížeč nemá funkce pro porovnávání dat dvou desek nebo možnosti vytváření poznámek a hlášení, je to skutečně jen prohlížeč schémat a desek ve formátu CCZ. Důležité je, že z prohlížeče lze také tisknout.

Zdroj: www.mentor.com/products/