česky english Vítejte, dnes je sobota 20. červenec 2024

QSL lístky potěší i připomenou krásné momenty

DPS 4/2021 | Články
Autor: Antonín Juránek | OK7AJ
01.jpg

Na první pohled papírová karta velikosti běžné pohlednice, která ale má pro radioamatéra velkou cenu. Dokazuje úspěšně provedené spojení nebo poslech jiné stanice, často i velmi vzdálené. Na jedné nebo obou stranách lístku jsou uvedeny základní informace – značka radioamatéra, adresa, datum a čas, použitý kmitočet a provoz, údaje o použitém zařízení a anténách, úroveň a kvalita signálu. Může zahrnovat i řadu dalších sdělení, například členství v radioamatérské organizaci nebo diplomy, pro jejichž získání je daný lístek potřeba.

Pochopitelně, že kromě technických údajů o vzájemném spojení je QSL lístek i osobní vizitkou radioamatéra. Zahrnuje proto charakteristický obrázek či fotografii daného místa, pracoviště, případně i své osoby.

Základním pravidlem je QSL lístky zasílat a odpovídat na přijaté. Posílají se přes Český radioklub nebo přímo na adresu druhého radioamatéra. Pokud je radioamatérem posluchač, který nepotřebuje licenci, ale má zájem o zasílání QSL lístků, potřebuje získat vlastní OK značku, tak zvané posluchačské číslo. To mu umožňuje uvádět ji na QSL lístcích a současně využít službu zasílání QSL lístků u Českého radioklubu. K tomu všemu stačí jednoduchá registrace na Českém radioklubu (www.crk.cz). V případě, kdy v cílové zemi neexistuje podobná služba rozesílání lístků, musí se lístek poslat na vlastní náklady.

Moderní doba přinesla i elektronické QSL (eQSL) a papírové jsou ke škodě na ústupu. Zájemce o tento typ QSL lístků a jejich doručení musí pro zřízení účtu doložit svoji značku (posluchačskou nebo na vysílání) − zasílání i příjem se potom provádí elektronicky. Je samozřejmé, že oba korespondenti využívají stejnou službu. Způsob zasílání QSL lístků může být upřesněn během navázaného spojení.

zajimavosti-1
Obr. 1 QSL lístky za poslech z dnes již neexistujících míst – československá námořní loď Lednice a republika Zaire

Obdržet QSL lístek přináší radost i dobrý pocit, zejména když byl zaslán z druhé strany zeměkoule nebo z nějakého zajímavého místa. Je to trvalá připomínka dosaženého úspěchu v podobě poslechu či spojení s někým jiným, většinou naprosto neznámým člověkem, ale se stejným koníčkem.

Vždyť navázat spojení či jenom zachytit signál pro poslech není v mnoha případech vůbec jednoduché. Radioamatérské stanice nemívají velký výkon, a tak se využívají všechny možné techniky, včetně provozu přes radioamatérské satelity či pomocí odrazu signálu od povrchu Měsíce. Na každé zajímavé spojení si člověk pamatuje i po letech právě díky QSL lístku.

zajimavosti-2
Obr. 2 QSL lístky za poslech z 19 000 km vzdáleného ostrova Chatham Island
a z americké antarktické stanice Palmer Station

Na obr. 1 4 jsou některé z QSL lístků, které mi došly v průběhu času. Některé jsou jen za poslech pod značkou OK2-25618, jiné za oboustranné spojení (OK7AJ).

Příklady QSL lístků za poslech stanic ze vzdálených a odlehlých míst jsou na obr. 1 3. První dva obrázky připomínají dnes již neexistující místa, odkud signál přišel – republiku Zaire a československou námořní loď Lednice.

Navázat spojení s radioamatérem na námořní lodi není až takový problém, jak by se mohlo zdát – nemá problém s energií ani s umístěním antén. Složitější je to se stanicemi na malých jachtách, kde se využívá sluneční energie a větrné generátory, výkon vysílače je omezen a anténní systémy nemohou být příliš rozměrné. Příkladem je jachta Kupava, která se vydala z Kyjeva na plavbu kolem světa. V tomto případě QSL lístek dokumentuje i drsné podmínky plavby na moři (obr. 3 vpravo).

zajimavosti-3
Obr. 3 QSL lístky za spojení s lodí − výletní loď M/S Kristina Katarina a jachta Kupava na cestě kolem světa

Zajímavá jsou spojení s radioamatéry na odlehlých místech světa, kde se často zdržují jen omezenou dobu. Příkladem může být moje spojení s expedicí na ostrově Malpelo Island v Pacifiku nebo spojení s radioamatérem ze Slovenska na misii v Angole (obr. 4).

zajimavosti-4
Obr. 4 QSL lístky za spojení s expedicí na ostrov Malpelo a radioamatérem na misii v Angole

Nadšený radioamatér nemusí vždy směřovat ke koncesi na vysílání. Mnoho příznivců zůstává posluchači, přičemž zasílají i dostávají QSL lístky za poslech. Netouží po vysílání, ale jsou přitom odborníky v příjmu zajímavých radiotechnických signálů, které unikají pozornosti ostatních.

Příště: O zajímavých spojeních i potřebném vybavení.

Tonda, SWL: OK2-25 618 a OK7AJ