česky english Vítejte, dnes je čtvrtek 09. prosinec 2021

Novinky z měřicí techniky – AMPER 2016

DPS 2/2016 | Měření - články
Autor: Micronix

Opět se otvírají brány největšího elektrotechnického veletrhu u nás – AMPER 2016. Všechny firmy z různých elektrotechnických odvětví se na něm snaží představit kromě osvědčeného sortimentu především zajímavé novinky. Nejinak tomu je i v oblasti měřicí techniky. Dnes se ve článku zmíníme o novinkách z různých odvětví měření a také pájení.

Nové osciloskopy

V oblasti osciloskopů přichází společnost Rigol s novinkami v řadě DS 1000Z.

Přístroje Rigol jsou již široké odborné veřejnost známé a jejich použití i sortiment jsou stejně tak široké. Proto jde výrobce cestou výběr jednotlivých typů trochu zjednodušit a zuniverzálnit. Rigol nyní nově nabízí integraci více funkcí do jedné řady přístrojů. Vzniká tak systém možnosti dokupování pouze potřebných částí a funkcí. Jedná se hlavně o řadu osciloskopů Rigol MSO/DS1000Z Plus. Nezřídka se totiž stává, že si uživatel pořídí základní osciloskop, protože mu momentálně vyhovuje, a později je pak nucen zamýšlet se nad zakoupením dalšího, s logickou analýzou, protože komunikace v měřených aplikacích přechází na digitální a vícekanálovou formu. Tento vývoj Rigol předpovídá, a proto u řady DS 1000Z Plus nechává volbu na přechod odpovídající současné řadě MSO 1000Z otevřenou, lze ji zrealizovat pouhým dokoupením šestnáctikanálové sondy. Cena za rozšíření je pak poměrně levnější, než je koupě nového osciloskopu s logickou analýzou typu MSO.

Obr. 1 Nová řada osciloskopů DS 1000Z Plus

Momentálně je u dovozce ještě možné získat poslední kusy osciloskopů řady DS 1000Z (případně osciloskop s generátorem DS 1000Z-S), avšak jejich nahrazení za nové typy již probíhá a ukončení zmíněných typů je velmi blízko.

O dalších možnostech rozšíření, jako je paměť 24 Mpts, záznam změřeného průběhu, triggerování sériových sběrnic a dekódování sériových sběrnic, již bylo více napsáno v minulých číslech časopisu, neboť se to týkalo stejně tak zmíněné minulé řady.

Obr. 2 Osciloskop z nové řady GDS 2000E

S novinkou v osciloskopech přichází i firma GW Instek, a to v podobě osciloskopů řady GDS 2000E. To jsou digitální osciloskopy s šířkou pásma 200 MHz, 100 MHz a 70 MHz ve dvou- a čtyřkanálové verzi. Dvoukanálový disponuje vzorkovací rychlostí 1 GSa/s vzorkování v reálném čase pro každý kanál, což umožňuje téměř reálné vykreslení křivky, čemuž přispívá i solidní obnovovací rychlost – 120.000 WFM . Čtyřkanálová verze pak poskytuje maximální vzorkovací frekvenci 1 GSa/s. Citlivost 1 mV/dílek umožňuje měřit i amplitudově velmi slabé signály, které se zobrazují na 8palcovém barevném LCD TFT displeji s rozlišením 800 × 480. Jedná se o VPO osciloskop, což znamená, že jde o dosvitový osciloskop, kdy lze na displeji dle sytosti křivky pozorovat výskyt častých a sporadicky se vyskytujících signálů.

Výhodou je variabilní možnost navolení velikosti paměti, kdy se změnou hloubky paměti od 1 k do 10 M ve čtyřech krocích (1 k, 10 k, 100 k a 1 M) dochází i ke změně rychlosti zápisu, resp. vzorkovací frekvence. Tím pádem se usnadňuje analýza křivky, neboť krátká paměť s vysokou vzorkovací frekvencí umožňuje uživatelům zachycovat rychlé změny průběhů a na druhé straně větší hloubka paměti si klade za cíl sledování změny u „dlouhé“ křivky. Díky využití vyšší frekvence dochází i k zpřesnění u FFT analýzy, kterou je tento osciloskop také vybaven. Řada GDS-2000E obsahuje také funkce pro vyhledávání křivek a segmentovanou paměť, které ještě rozšiřují flexibilní aplikace 10M paměti. Segmentovaná paměť může být rozdělena maximálně do 29.000 sekcí a umožňuje ukládat průběhy podle požadovaných spouštěcích podmínek, jejichž výskyt je pro uživatele zajímavý, resp. jde o ukládání anomálních křivek, které se parametricky nastaví, a ostatní se pak, jako standardní, neukládají. Pomocí funkce vyhledávání křivky, mohou uživatelé rychle vyhledat požadované křivky.

Nejen spouštěním, ale i dekodováním lze u této řady osciloskopů analyzovat sériové komunikace I2C / SPI / UART / CAN / LIN.

Další zajímavou funkcí pro analýzu změn je možnost ukládání průběhu pomocí funkce dataloger. Je zde možnost uložení až 100 hodin průběhů, nejedná se však o 100 hodin záznamu průběhu kontinuálního. Poslední funkcí, která stojí za zmínku, je tzv. internetové úložiště, kdy lze pomocí této funkce ukládat průběhy do vzdáleného místa a uložit je např. do hard disku.

Porovnání dvou typů infrakamer

V oblasti infrakamer bychom se rádi zmínili, i z důvodů, které jsou uvedeny níže, o kameře Chauvin Arnoux CA1950. Aby to bylo zajímavější, dovolíme si ji v následujících řádcích srovnat s nejprodávanější infrakamerou Flir E4. Novinkou v distribuci termokamer je Chauvin Arnoux CA1950. Podíváme-li se podrobněji na parametry, tak zjistíme, že jsou téměř stejné jako u termokamery Flir E4. Cenově jsou si také velmi blízké.

Obr. 3 Infrakamera Chauvin Arnoux CA 1950

Obě patří svojí velikosti ke kompaktním kamerám určeným pro pohotové měření, aby je mohl mít technik stále při sobě, což umožňují její rozměrové a váhové vlastnosti. Prvním rozdílem, kterého si bude moci zkušenější „oko“ všimnout, je trochu detailnější obraz u CA1950, neboť má rozlišení čipu 80 × 80 px, oproti 80 × 60 px u Flir E4. Na druhou stranu, není subjektivně tento rozdíl tak znatelný, jak by se mohlo zdát, a ve výsledném zobrazení se snímky zdají víceméně srovnatelné. Teplotu mají obě kamery od –25 °C do +250 °C a pevné ostření od 40, resp. 50 cm. To, co může při rozhodování hrát větší roli, je úhel záběru objektivu. Kamera CA1950 je s úhlem záběru 20° × 20° ideální pro měření objektů ve větší vzdálenosti a na druhou stranu Flir E4 s úhlem 45° × 34° zabere na kratší vzdálenost až dvojnásobně více plochy.

Při výběru kamery je tedy potřeba brát v úvahu, co se s ní bude měřit. Pokud však používáte další měřicí přístroje od firmy Chauvin Arnoux, například klešťové multimetry F407 a F607 apod., můžete využít integrovanou Bluetooth komunikaci a v termokameře zobrazit i vysílané hodnoty z multimetrů. Obě kamery mají i menu v českém jazyce, takže ovládání kamery a následné zpracování dat v počítači bude pro každého hračkou.

Nová pájecí jednotka

Abychom se zmínili i o novinkách z jiného odvětví, než je měřicí technika, i když její prodejci nabízejí tyto produkty jako doplňující komoditu, dovolíme se zmínit o novince v pájecí technice. Firma Xytronic, která pájecí techniku vyrábí, přišla s novinkou v podobě typu LF-1660ESD Dual s funkcí „Curie Technology“.

„Curie“ technologie využívá efektu ztráty feromagnetických vlastností se zvyšující se teplotou. S využitím tohoto efektu se vytváří nadstavbová část zabezpečení překročení hraniční teploty při například selhání elektronické regulace, neboť feromagnetický hrot pod polem, který budí cívka, se zahřeje jen do určité teploty a pak již indukční toky nezpůsobují další zahřívání hrotu. Další zahřátí se objeví až po poklesu teploty, tedy obnově feromagnetických vlastností hrotu. Samozřejmě, že elektronická regulace je primární a toto je jen další ochranný prvek.

Obr. 4 Pájecí jednotka LF 1660

Bezolovnaté pájení stanice LF 1660 ESD disponuje výkonem 70 W, s volitelnou regulací teploty od 100 do 480 °C. Dva kanály umožňují operativní pájení dvěma různými typy pájecích per, tedy bez zdržování s výměnou a čekání na navolenou teplotu jiné ručky. Dalším vybavením je detekce špatného senzoru teploty a detekce špatného nahřívání. Bezpečnost práce kladně ovlivňuje i oddělení stojanu a samotné pájky. Z dalších prvků ochrany pájeného materiálu je spínání v nule a ochrana proti jiskření.

Co se týká provozu, tak pájka je koncipována tak, že když je jednotka bez použití, čeká po dobu 10 minut a teplota následně klesne na 100 °C (chrání se tak životnost topného tělesa). Pokud se nepoužívá dalších 10 minut, systém se vypne sám. Spotřebitel pak se začátkem další práce musí pájku zapnout hlavním spínačem, jako kdyby s prací začínal.

Všechny zmíněné novinky, jakož i osvědčené měřicí přístroje z oblasti měřicí techniky, budou na veletrhu AMPER předvedeny na stánku firmy Micronix. Zde bude i posílená expozice produktů francouzské firmy Chauvin Arnoux, které se společnost Micronix stala letos nově přímým distributorem.

Krom přístrojů pro slabouproudé aplikace, které budou figurovat také v tzv. živém koutku v zapojeném stavu při ukázkách měření, budou ke zhlédnutí i vzorky nejzajímavějších přístrojů, a to jak z oblasti měření elektrických a neelektrických veličin, tak přístrojů pro revize nn rozvodů a spotřebičů. Návštěvníci obdrží veškeré technické podklady a na vyžádání i generální katalog firmy Micronix zdarma. V rámci výstavy AMPER 2016 má připraveny i zajímavé veletržní slevy.

Partneři

eipc
epci
imaps
ryston-logo-RGB-web
mikrozone
mcu
projectik