česky english Vítejte, dnes je pátek 24. květen 2019

CoreCommander a JTAGLive Studio

Firma JTAG Technologies nabízí pro komplexní testování, ladění a programování hardwaru pomocí boundary scan kompletní řadu produktů sdružených do balíčku JTAGLive Studio. Sestává se z jednotlivých modulů Buzz, BuzzPlus, Autobuzz, Clip a Script doplněných o JAM, STAPL a SVF player pro programování CPLD. Pro vlastní fyzické připojení desky obsahuje malý JTAGLive kontroler.

CoreCommander a JTAGLive Studio

Jednotlivé moduly jsou dostupné i samostatně a mají následující funkce:

  • „Buzz“ – umožňuje zobrazit a ovládat jednotlivé piny na desce. Použití je možné přirovnat k proměřování spojů pomocí multimetru („propípnutí“) – zadáním požadované hodnoty na pinu (nebo na více) a sejmutím stavu na jiném prověřit, zda je testovaný spoj v pořádku (kromě zobrazení se také ozve ono pípnutí jako s multimetrem). Dále lze zobrazit logické hodnoty na jednotlivých pinech a ověřit např. připojení pull-up/down. Vybudit na zvolené buňce nebo skupině požadovaný stav − H, L, stav vysoké impedance atd.
  • „Buzz Plus“ – je rozšíření grafického rozhraní Buzz, s jehož pomocí lze najít a sledovat všechna propojení pro dva drivery najednou a jednoduše zkontrolovat případná přerušení či nežádoucí spojení. Dále je možné pomocí tzv. „seek and discover“ módu efektivně zjistit a sledovat síť uzlů pro určené propojení.
  • „AutoBUZZ“ představuje další zdokonalení „seek and discover“ režimu BUZZPlus. Pracuje ve dvou základních módech – „Learn“ a „Compare“. V prvním se, jak již název napovídá, „učí“, scanuje odezvu dobré desky a uloží si referenční mapu propojení. Po připojení testované desky pak v druhém sejme její odezvu a porovná s referenční. Následně jsou pak vyhodnoceny a zvýrazněny případné rozdíly s indikací možných poruch, jako je zkrat, přerušení nebo trvalá hodnota L/H.
  • „Clip“ − pomocí tohoto modulu je možné vytvořit jednotlivé vektory a jejich sekvence, snímat stavy a zobrazit průběhy hodnot podobně jako na logickém analyzátoru. S vektory je možné pracovat v HEX, BIN nebo DEC formátu. Připraveny jsou generátory základních funkcí (Walking 1, 0, čítač…). Sekvence vstupních vektorů a odezvy na ně je možné uložit a vytvořit si tak test pro více stejných desek (např. při testování více prototypů).
  • „Script“ je další nadstavba pro tvorbu složitějších testů pomocí programovacího jazyka Python. S jeho pomocí lze realizovat testovací sekvence např. pro celé logické celky a do určité míry nahradit funkční tester. Modul obsahuje předpřipravené příklady scriptovacích programů pro testování RAM, čtení flash pamětí a jejich in-systém programování.

JTAGLive Studio lze doplnit také o CoreCommander. Tento modul, jak již název napovídá, umožňuje ovládat klíčové funkce procesoru. Lze jej používat ve dvou módech – interaktivně, přímo ovládat/číst jednotlivé registry nebo programově pomocí scriptu Python. Ovládání procesoru se děje nezávisle na naprogramování uživatelského firmwaru, není nutný vývoj žádných testovacích funkcí. SW oddělení tak nemusí alokovat část svých zdrojů na testování HW a může se soustředit na vývoj vlastní aplikace. Aktuálně jsou k dispozici varianty pro procesory s jádrem ARM, C28, X-scale, ColdFire, MPC5/8, Blackfin, PIC32 a C166, případně jako překladač pro FPGA obvody Altera a Xilinx.

Vlastní připojení testované desky lze realizovat různým způsobem. Z produkce JTAG Technologies již zmíněným JTAGLive USB kontrolerem nebo např. typem JT3705/USB. Použít lze také JTAG programovací kabely od firem Altera a Xilinx, které SW JTAGLive podporuje.

Uvedené produkty a více informací pak naleznete na www.jtaglive.com, případně u společnosti HT-Eurep Electronic s.r.o., kterou můžete kontaktovat na stránkách www.hte.cz.

HT-Eurep Electronic, Světova 9, 180 00 Praha 8, tel. 266 313 053, fax. 284 810 202, www.hte.cz

Partneři

eipc
epci
imaps
papouch
ep
mikrozone
mcu
projectik