česky english Vítejte, dnes je úterý 28. listopad 2023

BQR přichází s webovým kalkulátorem MTBF pro odhad spolehlivosti elektroniky

28.08. 2018 | Zprávy
Autor: Milan Klauz
obr1.png

Společnost BQR z Izraele uvolnila on-line MTBF kalkulátor, který vypočítává pravděpodobnou spolehlivost součástek použitých v daném projektu (zařízení). Výsledkem je střední doba mezi poruchami (MTBF – Mean Time Between Failure) v hodinách pro všechny součástky dohromady a četnost selhání (Failure Rate) v milionech hodin jednotlivých druhů součástek.

Kalkulátor používá pro výpočet spolehlivosti metodu Parts Count podle standardu MIL-217F2, která umožňuje rychle a jednoduše získat předběžný odhad spolehlivosti použitých součástek. Metoda předpokládá 50% zatížení součástek (V, A, W). Nebere v úvahu skutečnou teplotu prostředí, ale jednu předdefinovanou teplotu (např. 40° C) podle vybraného pracovního prostředí (Enviroment).

Protože kalkulátor předvídá spolehlivost metodou „Parts Count“, stačí ji k výpočtu zjednodušený výpis použitých součástek. Ten se do kalkulátoru načte v podobě CSV souboru, nebo zadá ručně zapsáním jednotlivých položek. Kalkulátor potřebuje u každého typu součástky definovat:

  • Quantity – počet součástek stejného typu
  • Group – druh součástky (Rezistor, Kondenzátor, IC, Dioda, atd.) výběrem z nabídky. U integrovaného obvodu je potřeba ještě definovat počet hradel (tranzistorů) a rok počátku výroby (starší je spolehlivější).
  • Type – provedení součástky (Keramický kondenzátor, Drátěný rezistor, atd.) výběrem z nabídky
  • Quality level – kvalitativní parametr součástky, jeho hodnotu stanoví program podle zadaných parametrů součástky
  • Enviroment – pracovní prostředí (pozemní pevné nebo přenosné, námořní, letecké, atd.) výběrem z nabídky. Každé prostředí má zadanou jednu obvyklou teplotu.

Kromě toho se mohou zadat dvě další položky – Referenční značení součástky (Ref Designator – např. R15, IC2, atd.) a identifikátor součástky (Part Number) – ty výpočet neovlivní, ale jsou užitečné – Referenční značení je pro zpětnou návaznost na schéma, zatímco Part Number umožní přivolat již použité součástky z knihovny i s jejich nastavením pro opětovné použití v kalkulátoru.

Nabídky (Group a Type) odpovídají zcela standardu MIL-217F2. Program si podle v závislosti na Group, Type a Enviroment vypočítá pro danou součástku hodnotu Failure Rate. V případě, kdy uživatel zná pro danou součástku hodnotu Failure Rate (údaj od výrobce, např. pro LED) a chce ji pro výpočet použít, potom si v nabídce Group vybere Customized a dopíše Failure  Rate do odpovídajícího políčka řádky.

Výpočet se spustí tlačítkem Calculate, zatímco generování výstupních hlášení se spustí tlačítkem Generate Report. Výstupní hlášení zahrnují:

  • Celkový přehled, který popisuje výsledek (MTBF a Failure Rate) celku a za jakých podmínek byl výpočet proveden
  • Detailní přehled dat všech součástek včetně vypočteného (nebo ručně zadaného) Failure Rate
  • Pareto tabulka, která ukazuje, jak které součástky mají procentuální vliv na spolehlivost celku, a to podle druhu součástek, značení součástek (Ref Designator) nebo identifikátoru součástky (Part Number)

Používání on-line kalkulátoru je placené v podobě předplatného – 1 den 100 dolarů, 7 dní 300, 30 dní 500 a 1 rok (365 dní) za 1200 dolarů.

Kalkulátor je odvozen od programu fiXtress, který je rovněž od BQR. Ten umožňuje podobné kalkulace, ale podle více standardů a hlavně i s ohledem na vlastní zatížení součástek a pro zadanou teplotu, nebo teplotní rozsah.

V případě dotazů nás kontaktujte.

(mklauz)@dps-az.cz